Trainingen

Voor het 3e jaar in successie stelt ZSC haar leden in de gelegenheid om 9 trainingen te volgen van Jop Delemarre, een van de beste schaaktrainers van Nederland. Voor deze professionele trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd van omme nabij 70 EUR.

De trainingen zijn (mijns inziens) geschikt voor spelers vanaf ongeveer 1650 elo. Ik wil echt benadrukken dat iedereen welkom is. De trainingen vinden altijd plaats op de donderdag voor een KNSB-ronde. Dit houdt voor 2019-2020 in:

  • donderdag 26 september
  • donderdag 31 oktober
  • donderdag 21 november
  • donderdag 12 december
  • donderdag 30 januari
  • donderdag 5 maart
  • donderdag 26 maart
  • donderdag 16 april
  • donderdag 14 mei

Voor aanmeldingen of vragen kunnen jullie je tot mij wenden.
Met vriendelijke groet, Yuri


Contact | Formaliteiten